Biologie - sada 10

Soustava opěrná a pohybová; Soustavy látkové přeměny; Soustavy regulační; Soustavy rozmnožovací; Fylogenetický vývoj orgánových soustav živočichů. Trávení, evoluce trávicí soustavy

Maturitní okruhy.doc

nervové soustavy 20. Fylogeneze cévní soustavy. Obecné vlastnosti živých soustav. Idealistické a materialistické názory. Teorie evoluční abiogeneze. Linné, Cuvier, Lamarck, Darwinova evoluční teorie, neodarwinismus, evoluce ekosystémů.

- Evoluce orgánů a orgánových soustav živočichů

Tělní pokryv, Soustava opěrná, Pohyb, Smyslové orgány, Trávicí soustava, Dýchací soustava, Cévní soustava, Vylučovací soustava, Rozmnožovací soustava

Biologie PRO Všechny: Evoluce živočichů

- na počátku jsou bičíkovci, kteří se orientovali na heterotrofní výživu - živočišné kmeny se začaly vyvíjet už ve starohorách,na začátku prvohor byly už hlavní živ. kmeny zformovány

Evoluce opěrné a pohybové soustavy

Teorií o evoluci života na Zemi je mnoho a existuje tedy i mnoho teorií o vzniku a vývoji opěrné a pohybové soustavy. Na

Fylogeneze vylučovací soustavy - Biomach, výpisky z biologie

FUNKCE VYLUČOVACÍ SOUSTAVY: osmoregulace; vylučování odpadních látek (odpadní produkty metabolismu = voda, oxid uhličitý, dusíkaté látky)

Výuka a studijní materiály - Katedra botaniky PřF UP ...

Výuka a studijní materiály Algologie speciální (PŘ, CV) Přednášející: A. Poulíčková Vedoucí cvičení: P. Hašler Rozsah kurzu: 1/1/0

- Evoluce orgánů a orgánových soustav živočichů

Tělní pokryv, Soustava opěrná, Pohyb, Smyslové orgány, Trávicí soustava, Dýchací soustava, Cévní soustava, Vylučovací soustava, Rozmnožovací soustava

Švp - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova...

evoluci živých soustav na Zemi zástupců. ● charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy. - opěrná a pohybová soustava ● využívá znalosti o orgánových soustavách pro - soustavy látkové přeměny

1

Evoluce svalové a oporné soustavy živočichů.. Významné momenty v evoluci obratlovců (objevení se zásadních znaků či vlastností pro další rozvoj skupiny)

Živa - Časopis ŽIVA

Botanika, fyziol. rostlin, pěstitelství / Botany, plant physiology. Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi. Autor: Pavel Sekerka Vyšlo v časopise Živa 3/2015

Fórum - Gymnázium Kladno

Seminář z biologie pro čvrté ročníky: 21.10. opakování mat.témat: 1.Vlastnosti živých soustav, evoluce života, evoluce druhů a 2.Prvoci, houby, opak z fylogeneze org. soustav-pokryv těla, opěrná, pohyb, NS, smysly, trávicí, dýchací s.

Maturitní Otázky - Biologie - 2014 - Poláček

. Kreace versus evoluce. Evoluční teorie. Přirozený (přírodní a pohlavní) výběr. Adaptace. Evoluce člověka. Sítě jako vhodný nástroj. Matematické modely a postupy v biologii. 14. Soustava kosterní Evoluce opěrných soustav. Pojivové

Maturitní otázky z biologie ve školním roce 2006 / 2007

1. Charakteristika živých soustav, srovnání živé a neživé přírody, podbuněčné formy života, systematické členění živých soustav (taxonomie). 19. Stavba a činnost pohybové a opěrné soustavy člověka a její vývoj

Pokryv těla a opěrná soustava

Opěrná soustava obratlovců byla původně tvořena výlučně strunou hřbetní (viz str. 59). . tvoří soustavu, kte-. Z uvedeného přehledu opěrné soustavy obratlovců je patrné, že se kosti zakládají v

Maturitní otázky z biologie

. druh, fylogeneze - obecné vlastnosti organismů, hierarchické uspořádání živých soustav - zásadní rozdíly mezi živou a neživou přírodou - přírodovědecké teorie o původu a vývoji života, fyzikální, chemická a biologická evoluce, vývoj druhů

Seznam biologie | Otázky z biologie a chemie

Opěrná soustava – maturitní otázka z biologie. Vývoj, stavba a činnost soustavy opěrné a pohybové
incest famyli porno tezke